Предстои третият кръг
на XXII Национална олимпиада по астрономия.

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват тук и в сайта на Министерството на образованието и науката. На 15 януари 2019 г. завърши крайният срок за предаването на решенията на задачите.

І кръг - задачи и решения

 

ІI кръг - задачи и решения

Промяна
в провеждането на трети кръг

Съгласно регламента на олимпиадата предстоящият трети - национален кръг ще се проведе по нов начин:

Първи ден, 20 април. Преди обяд участниците ще решават 4 задачи. Накои от тях ще бъдат теоретични, други - практически или теоретични с елементи на практически задачи. Времето за решаване ще бъде 5 часа.

Втори ден, 21 април. Преди обяд на участниците ще бъде даден тест. Той ще съдържа 8 въпроса с избираем отговор и 6 кратки изчислителни въпроса. Участниците ще разполагат с 1.5 часа.

Примерни тестове за III кръг
Вариант 1
Вариант 2

 

Подготвя се обновление, при което в раздела Предишни олимпиади ще бъдат добавени задачите от липсващите в момента олимпиади от последните няколко години. Засега тези липсващи задачи могат да се намерят тук.

Помощ при подготовката за всички кръгове на олимпиадата можете да получите от астрономическите обсерватории, в които се водят безплатни кръжоци за ученици - любители на астрономията.

Учебният материал, върху който се съставят задачите и с който ви препоръчваме да се запознаете, за да участвате успешно в олимпиадата, можете да видите в раздела Необходими знания.

Списък на препоръчителната литература можете да видите тук.

Полезни съвети за участниците в олимпиадата

©2004 концепция и дизайн: Петър Тодоров. ©2004-2010 поддръжка: Ева Божурова
В сайта е използвана част от репродукция на картина на Ян Вермеер, "Астрономът", платно, м.б., Париж, Лувър